HFC Sverige

Insamlingsstiftelsen

INSAMLINGSSTIFTELSEN HOPE FOR CHILDREN

Svenska delen av Hope for Children är en insamlingsstiftelse knutet till ett 90-konto som har som uppgift att samla in medel för att stödja den Tanzaniska organisationen som är självständig. Insamlingsstiftelsens styrelse består för närvarande av 8 st medlemmar.

Säte för insamlingsstiftelsen: Lidköping