Hjälp oss att hjälpa andra

Hope for children

… är en hjälporganisation som har sin verksamhet i Arusha.
Vi arbetar preventivt mot gatubarn med ex skolhjälp samt inkomstgenererande aktiviteter främst för kvinnor.
Arbetet innefattar även byutveckling i form av miljökurser.
En stor del av arbetet utgår från det familjehem som drivs och tillhandahålls av Hope For Children.