Om Oss

Organisationens Arbete och Mål

MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att minska mängden gatubarn i Arusha, ge utsatta och föräldralösa barn möjlighet till utbildning och en bättre framtid samt ge änkor och ensamstående möjlighet till egen försörjning. 

HISTORIK

År 2005 startades Hope for children av Marie-Louise och Morgan Andersson som under en längre tid och på olika sätt arbetat i Tanzania. Medfinansiärer var Sida genom svensk pingstmission. Hope for children samarbetar med Tanzanias Free Pentecostal Churches (FPCT) och är registreade som en icke statlig organisation (NGO – Non Government Organisation).
Hope for children drivs av en styrelse som finns baserad i Tanzania och består av 8 medlemmar samt en representant från familjehemmet. Hope For Children, Arusha, finansieras i huvudsak av en en insamlingsstiftelse som finns baserad i Sverige. Insamlingsstiftelsen huvudsakliga uppgift är att finansiera driften av familjehemmet.

Hope for children uppstart historik

FAMILJEHEMMET

Med familjehem menar vi en mindre grupp barn som bor tillsammans som en familj.
Familjehemmet är en del av Hope for childrens arbete för att minska gatubarn och ge möjlighet till utbildning och en bättre framtid.
I familjehemmet, som finns stationerat i Arusha, finns plats för 12 barn och hemmet är främst till för flickor.
Tanken är att hemmet ska fungera som en sluss ut till forsterfamiljer och ska enbart vara ett alternativ när ingen annan hjälp finns att ge.

Hope for children familjehemmet

MILJÖKURSER

Miljökurserna som hålls i byar runt om Arusha fungerar som ett sätt att både praktiskt och teoretisk utbilda personer i byarna. 
Vi utbildar i olika sätt att odla för att få mer skörd, bättre djurhållning, hur det är möjligt att ta tillvara på regnvatten via vattentankar samt visar hur man kan bygga enkla toaletter. Kurserna bygger på att kunskapen ska föras vidare till andra byar. 
Då HIV/Aids är ett samhällsproblem är det något vi valt att tala om i våra miljökurser.

Hope for children miljökurser

INKOMSTGENERERANDE AKTIVITETER

Ett sätt att stötta änkor och ensamstående kvinnor är inkomstgenererande aktiviteter. På så vis skapar vi möjlighet för kvinnorna att försörja sina familjer. 
Exempel på olika typer av inkomstgenererad aktivitet är mjölkget, symaskin eller en annan liten affärsrörelse.

Hope for children Inkomstgenererande aktiviteter

LÅT OSS HJÄLPAS ÅT!