Kontakt

Sverige

Ordförande i styrelsen

Marie-Louise Andersson
tel: +46 702 334 698
mail: marie-louise@hopeforchildren.se

Sekreterare

Ruben Alexandersson
Tel: +46 723 717 520
mail: ruben.alexandersson@gmail.com


Tanzania

Kontakta oss i Tanzania
Det går att nå alla via Whatsapp

Föreståndarinnan på barnhemmet

Janet Pendaeli
tel: +255 765 828 824
janet@hopeforchildren.se

Ordförande i styrelsen i Tanzania

Goodluck Laizer
tel: +255 754 823 341
mail: info@hopeforchildren.se

Sekreterare

Elbariki Saruni
tel: +255 768 369 610
mail: aafricacreative@yahoo.com

Besök oss gärna på Barnhemmet