Hope For Children Tanzania 

Svenska "Hope for Children Tanzania" är en insamlingsstiftelse knutet till ett 90-konto som har som uppgift att samma in medel för att stödja den Tanzaniska organisationen som är en självständig organisation.

Säte för insamlingsstiftelsen: Lidköping
 

Dokument som laddas ner för mer information.

Registreringsbevis.pdf
Årsredovisning 2017.pdf
Stadgar del 1.pdf
Stadgar del 2.pdf
Stadgeändring.pdf