Hope for Children

Hope for children är en hjälporganisation som har sitt säte i Arusha.

Vi arbetar preventivt mot gatubarn med ex skolhjälp samt inkomstgenererande aktiviteter främst för kvinnor.

Vi arbetar också med byutveckling i form av miljökurser.

En stor del av arbetet kretsar kring de barnhem som drivs och tillhandahålls av Hope For Children.

Verksamheten är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll