Hope for Children

Hope for children är en hjälporganisation som har sitt säte i Arusha.

Vi arbetar preventivt mot gatubarn med ex skolhjälp samt inkomstgenererande aktiviteter främst för kvinnor.

Vi arbetar också med byutveckling i form av miljökurser.

En stor del av arbetet kretsar kring det familjehem som drivs och tillhandahålls av Hope For Children.

Se aktuella inlägg Facebook under "Sociala medier"

Önskar du kontakt med någon av oss på "Hope for Children"

Tryck på knappen nedan för skicka en hälsning eller en åsikt som du har till oss.